dilluns, 3 de març de 2014


TÈCNIQUES D'ACOLORIR

HI HA DIFERENTS MANERES D'AFEGIR EL COLOR EN UN DIBUIX O UNA PINTURA. DEPENENT DELS MATERIALS QUE SES FAN SERVIR, LA MANERA COM S'APLICA I LA INTENCIÓ COMUNICATIVA D'AQUELL QUE DIBUIXA .

Consisteix a utilitzar colors uniformes sense degradats ni barreges per acolorir les diferents zones de la imatge.
S'acostumen a fer servir per crear imatges en que s'eliminen o simplifica molt els efectes de la il·luminació. Aferrar papers de color llis s'adapta molt bé a aquesta tècnica.
COBI Mascota de Barcelona 1992


BARREJA SUBTRACTIVA
Els colors es barreja a la paleta o al damunt de la superfície que es pinta per aconseguir diferents matisos i degradats. La textura que s'aconsegueix depèn del suport. És la tècnica que tendeix a una representació més “realista”
Hi ha diferents tècniques que permeten practicar aquesta tècnica: barres de cera, llapis de color, retoladors,pintura a l'oli, acrílica...
Velázquez 1599-1660

TRANSPARÈNCIA
El color s'aplica en capes fines que deixen veure el suport o els colors aplicats anteriorment. El comportament de cada color segueix els principis de la barreja subtractiva. Les millors tècniques son l'aquarel·la les tintes o amb papers transparents.

Moebius 1938-2012

PUNTILLISME. EL GRA

Juxtaposant punts o petites pinzellades s'aconsegueix una barreja òptica molt més viva, lluminosa i brillant que les elaborades al paleta. Els millors materials són els que permeten treballar amb una textura pastosa que s'aplica amb el pinzell, con el tremp, l'oli, acrílic...

Activitat 1. Tintes planes.

Activitat 2. Barreja Subtractiva.

Sant Francesc treu els dimonis d'Arezzo

En aquest quadre del pintor Giotto pots veure una representació de la ciutat italiana d'Arezzo. Copia en el quadern la ciutat i acoloreix-la amb llapis de colors (groc, blau i vermell). Mitjançant la barreja subtractiva representa les cases de colors diferents, verd, taronja, marró,... A més imagina que el Sol està a la dreta i obscureix les parets de les casses oposades a la llum.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada